Wettelijke waarschuwing

Deze juridische kennisgeving (hierna de “Juridische kennisgeving”) “) regelt het gebruik van de website van

TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L. (PARADISUM TOUR) met maatschappelijke zetel te C / BARACOA Nº2 ESC.3 5ºB 18690 ALMUÑECAR GRANADA, e-mailadres info@paradisumtour.com, Contact telefoonnummer 622 411 290, Fiscaal identificatienummer B-04966040 en registratiegegevens in het Provinciaal Handelsregister met code INEC18020, Invoernummer 1/2021/2295, Invoernummer 1/155/1415, Nummer: 1 Volume 1755, Folio 59, Sectie GNE, Blad 55933, gedateerd 17/03/2021.

Wetgeving
Evenzo is het gebruik van het Web ook onderworpen aan alle kennisgevingen, gebruiksvoorschriften en instructies, die aan de Gebruiker bekend zijn gemaakt omdat ze deze Wettelijke Kennisgeving vervangen, aanvullen en/of wijzigen.

In het algemeen zijn de relaties tussen TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L met de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op het web, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

Voor elke litigieuze kwestie onderwerpen beide partijen, TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L en de GEBRUIKER, zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie en exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van Sevilla (Spanje).

Ze kunnen hun geschillen ook voorleggen aan consumentenarbitrage, door ze te onderwerpen aan het bevoegde consumentenarbitragesysteem dat ook langs elektronische weg zal worden verstrekt, in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in de regelgeving.

Gebruik en gebruikerstoegang
De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin inhoudt van een commerciële relatie met TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L.

TRAVEL AND TOUR PARADISUM, SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de door haar passend geachte wijzigingen op haar website aan te brengen, waarbij zowel de inhoud en diensten die via de website worden aangeboden als de manier waarop ze worden weergegeven of gelokaliseerd op de website kunnen worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd. hun servers.

Intellectuele en industriële eigendom
Alle inhoud van de website www.paradisumtour.com (inclusief, zonder beperking, databases, afbeeldingen en foto’s, tekeningen, grafische afbeeldingen en tekstbestanden) zijn eigendom van TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L. of contentproviders, die in het laatste geval door hen in licentie zijn gegeven of zijn toegewezen, en worden beschermd door nationale of internationale regelgeving inzake intellectueel eigendom. De compilatie, het ontwerp, de opstelling en de montage van alle inhoud van de website is het exclusieve eigendom van TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L. en het wordt beschermd door nationale en internationale voorschriften voor industriële en intellectuele eigendom.

De merken, labels, onderscheidende tekens of logo’s van de website https://paradisumtour.com/zijn eigendom van TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L en zijn naar behoren geregistreerd.

De teksten, gegevens en grafische tekeningen zijn eigendom van TRAVEL AND TOUR PARADISUM, SL of van de informatieverstrekkende entiteiten en kunnen niet worden onderworpen aan verdere wijziging, kopiëren, transformatie, wijziging, reproductie, aanpassing of vertaling door derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de inhoud. Het ter beschikking stellen van de teksten, gegevens en grafische tekeningen houdt in geen geval de eigendomsoverdracht in of het verlenen van een recht van exploitatie, reproductie, verspreiding, transformatie, distributie of overdracht in hun voordeel, anders dan het gebruiksrecht waarbij sprake is van legitiem gebruik van https://paradisumtour.com/

Webinhoud en links (links)
TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L is niet verantwoordelijk voor misbruik van de inhoud van zijn webpagina’s, en is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze opent of gebruikt.

Houders van andere websites die willen hyperlinken naar https://paradisumtour.com/ Ze verbinden zich ertoe geen links te plaatsen naar websites waar het TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L-logo niet verschijnt en geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen af ​​te leggen die misleidend kunnen zijn of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet.

Houders van andere websites die willen hyperlinken naar https://paradisumtour.com/ Ze verbinden zich er ook toe geen hyperlinks te plaatsen met websites die inhoud, uitingen of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische aard, verontschuldigingen voor terrorisme bevatten en, in het algemeen, op enigerlei wijze de goede naam of het imago van Gesintur, Innovation and Management kunnen schaden, SL

Het opnemen van hyperlinks in https://paradisumtour.com/ betekent niet noodzakelijk dat TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L commerciële relaties of associatieve banden onderhoudt met de eigenaar van de website waar de link is geplaatst.

De aanwezigheid van hyperlinks in https://paradisumtour.com/ Het is alleen voor informatieve doeleinden, daarom is TRAVEL AND TOUR PARADISUM, SL niet verantwoordelijk of geeft het geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, kenmerken, oorsprong, commercialisering of enig ander aspect van de informatie , producten en/of diensten.

De vrijstelling van aansprakelijkheid die in de vorige paragrafen is vastgesteld, is niet van toepassing in het geval dat de aanbieder van inhoud waaraan deze is gekoppeld of wiens locatie wordt verstrekt, handelt onder de leiding, het gezag of de controle van de aanbieder die de locatie van de inhoud faciliteert.

Manifestaties
TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L stelt dat deze website over de juiste technologie beschikt om toegang en gebruik ervan mogelijk te maken. Het is echter niet verantwoordelijk voor het mogelijke bestaan ​​van virussen of andere schadelijke elementen, op welke manier dan ook of door een derde partij geïntroduceerd, die wijzigingen in haar computersystemen kunnen veroorzaken.

De website https://paradisumtour.com/ kan onjuistheden, relevante weglatingen, onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L garandeert in geen geval de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens op haar website. De gebruiker die https://paradisumtour.com/betreedt, stelt https://paradisumtour.com/ vrij van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of valse verwachtingen die deze website kan wekken.

Beperking van de aansprakelijkheid
TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L biedt geen enkele garantie met betrekking tot de werking van de website https://paradisumtour.com/of de informatie die daarin is opgenomen. TRAVEL AND TOUR PARADISUM, S.L is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebruik van de website https://paradisumtour.com/

Gesintur. Innovación y Gestión, S.L. sluit alle verantwoordelijkheid uit voor de wettigheid, inhoud en kwaliteit van de gegevens en informatie die door derden worden aangeboden via de website https://paradisumtour.com/

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies